Kniha o Tau a ctnosti - kapitoly 73 až 81


73. Tao vítězí bez boje

Stateční a vášniví nachází v boji smrt,
stateční a klidní si uchovají život.
Který z těchto dvou výsledků je žádoucí?
Ani moudrý nezná záměry nebes.
Tao vítězí bez soupeření,
odpovídá beze slov,
neláká a přesto k němu vše přichází,
neprosazuje a přesto vše ovládá.
Jeho síť prostupuje celým vesmírem.
A přestože jsou oka sítě volná,
nic z nich neunikne.


74. Krutost je dvousečná zbraň

Dokud se lidé bojí smrti
a hrozí jim kruté tresty,
nikdo se neodvažuje zákony porušit.
Pokud ale lidé ztrácí chuť žít,
nemá smysl jim vyhrožovat smrtí.
Život bere pouze Tao.
Chce-li někdo zastoupit Mistra tesaře,
jen těžko unikne poranění.


75. Útisk vede k odporu

Lidem se žije těžce, pokud vládce žije rozmařile,
lidé hladoví, jsou-li daně vysoké,
rebelují, když vládce příliš zasahuje.
Moudrý vládce jedná v zájmu lidí,
důvěřuje jim a nechává je v klidu.


76. Slabost přetrvává

Lidé se rodí slabí a poddajní,
umírají tuzí a tvrdí.
Živé rostliny jsou pružné a plné šťávy,
umírají suché a zvadlé.
Slabé a poddajné patří k životu,
pevné a tuhé směřuje ke smrti.
Stejně jako neohebný strom v bouři,
bude zničeno vojsko, které ztratilo svou pružnost.
Pevné a velké bude rozbito,
jemné a poddajné přetrvá.


77. Tao nastoluje rovnováhu

Tao neustále nastoluje rovnováhu:
Co je nahoře, klesá dolů,
co je dole, stoupá nahoru,
čeho je nadbytek, bude zredukováno,
čeho je nedostatek, bude rozmnoženo.
Tao neustále přelévá nadbytek tam, kde je potřeba.
Lidé se chovají jinak:
Když mají dostatek, chtějí ještě více
a berou těm, kdo jsou v nouzi.
Kdo je ochoten podělit se s druhými?
Pouze ten, kdo žije v souladu s Taem.
Proto moudrý tvoří, ale neočekává pochvalu,
nelpí na výsledcích své práce,
nechlubí se svými zásluhami.


78. Slabé přemáhá silné

Voda je nejměkčí a nejslabší element na světě,
nic se jí však nevyrovná proti pevnému a silnému.
Slabé přemáhá silné, měkké přemáhá tvrdé.
Všichni to ví a přitom to málokdo využívá.
Moudrý neprosazuje svou vůli,
nejvíce pomáhá tím, že nezasahuje.
Jakkoli paradoxně tato slova zní.


79. Plň své povinnosti

Po hádce stále přetrvává zášť.
Dá se tomu vyvarovat?
Moudrý dodržuje svou část dohody
a nesnaží se dokázat vinu druhého.
Plní své povinnosti a napravuje své vlastní chování.
Nepožaduje nic po ostatních.


80. Spokojenost

V moudře řízené zemi jsou lidé spokojení.
Netouží po důmyslných vynálezech.
Vědomi si neodvratnosti smrti,
soustředí se na své aktuální potřeby.
Žijí prostě a šťastně.
Mají rádi své domovy a udržují dobré sousedské vztahy.
Mají zbraně i lodě, ale nikdo je nepoužívá.
A přestože je sousední země tak blízko,
že lidé slyší kokrhání kohoutů a štěkot psů,
nikdy nezatouží se tam podívat.


81. Moudrý vede příkladem

Pravdivá slova nejsou krásná,
krásná slova nejsou pravdivá.
Moudří nepotřebují dokázat svou pravdu,
ti, kdo chtějí dokázat svou pravdu, nejsou moudří.
Ti, kdo ví, nepotřebují vědomosti,
ti, kdo potřebují vědomosti, neví.
Moudrý nic nehromadí,
čím víc dává ostatním, tím je bohatší,
čím více dělá pro druhé, tím je šťastnější.
Tao je užitečné všem bez vnucování.
Moudrý vede ostatní svým vlastním příkladem.

Můžete pokračovat na:

Kapitoly 1 - 9
Kapitoly 10 - 18
Kapitoly 19 - 27
Kapitoly 28 - 36
Kapitoly 37 - 45
Kapitoly 46 - 54
Kapitoly 55 - 63
Kapitoly 64 - 72
Kapitoly 73 - 81

Nebo na Rozcestník jednotlivých kapitol,
případně na nově přidanou stránku Poděkování za tento překlad Tao-te-ťingu.

Poznámka: Trvalo 4 roky, než jsem dokončil tuto syntézu Tao-te-ťingů na základě desítky anglických překladů a související literatury. Ve výsledku se jedná pouze o jakýsi statický obraz, téměř vedlejší produkt mého studia stále živé staročínské filosofie. Vlastní verzi jsem tvořil pro své vlastní hlubší porozumění a pozitivní tlak od čtenářů mi pomohl ve výzkumu vytrvat. Jsem Vám všem vděčný za podporu a děkuji za všechny obdržené reakce, rady, odkazy a doplňující studijní materiály.

Odhalení významů za významy bylo občas vyčerpávající. Samozřejmě, nevěnoval jsem se Tao-te-ťingu nepřetržitě. Měl jsem i několikatýdenní přestávky - občas jsem se nad některým veršem zarazil a nedokázal se dlouho pohnout z místa. Až pak jsem náhle, jaksi mimochodem, daný úsek pochopil. Jako by mne vždy až Tao samotné pustilo o kousek dál.

Používal jsem různé překlady z čínštiny do angličtiny, které všechny nějakým způsobem odráží originál, ač se od sebe navzájem značně liší. Na základě těchto odrazů jsem se snažil rekonstruovat, co je za nimi. I přes veškerou snahu dobrat se původního významu jsem se jistě dopustil řady odchylek a nepřesností. Uznávám, že studium původního čínského textu by bylo ideální, ale čínsky už se asi nenaučím (leda by tzv. "krize" přinesla světovládu Čínské lidové republiky, což by představovalo poměrně výraznou motivaci ke konformitě); srovnání již existujících překladů je tedy v mém případě asi nejblíže, jak se dá k původnímu významu dospět a očistit je od různých zkreslení.

Jestli bych tento srovnávací zdlouhavý způsob studia Taa doporučil? Myslím, že ne. Během práce jsem se dostal až na své dno. Na dno, které se dotýká Taa. A závěry, ke kterým jsem touto bolestnou cestou dospěl, není snadné vstřebat, ač se mohou na první pohled zdát triviální. Většině lidí bych proto spíše poradil přečíst si nanejvýš jednu vybranou verzi, raději zůstávat na povrchu a hlavně nezapomínat žít svůj život. Není třeba odcházet do hor.

Považuji to snad tedy za ztracené 4 roky života? Vůbec ne. Poznání, ke kterému jsem během svého bádání dospěl, je neocenitelné a nepřenosné. Dál už se jít nedá, aniž by se člověk ztratil... Kdybych se touto trnitou cestou nevydal, stále bych se plácal ve starých iluzích a pohyboval se ve stejných bludných kruzích. Jsem na konci, ale přitom mám pocit, že vlastně stojím teprve na začátku. Teď, když jsem dosáhl dna a dotkl se prázdnoty, otevřel se přede mnou, k mému překvapení, nekonečný pestrý vesmír. Přímo bytostně nyní vnímám, že možnosti každého z nás jsou skutečně neomezené...

Přeji Vám všem hodně úspěchů na Vaší vlastní Cestě.
10.10.2013