Ustup - Tao te ing 22
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

22. Ustup

Podrob se a budeš povýšen,
ohni se a budeš napřímen,
vyprázdni se a budeš naplněn,
opotřebuj se a budeš obnoven,
chtěj málo a budeš obohacen,
chtěj hodně a budeš ochuzen.

Moudrý žije v souladu s Taem
a ostatním jde příkladem:
Nepředvádí se, proto vyniká,
neukazuje se, proto je vidět všude,
nepovyšuje se, proto je ctěn,
neprosazuje se, proto přetrvává,
nesváří se, proto vítězí.

Staré rčení praví: „Ustup a zůstaneš celý.“
Je to snad prázdná fráze?
Vzdej se všeho a získáš vše.


Ustup - O Tau a ctnosti 22


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Tao je za vším - Tao te ting 21 Tao-te-ing - nový český překlad Žij ctnostně - Tao-te-ing 23
21. Tao je za vším rozcestník 23. Žij ctnostně