Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

31. Bojuj jen v nutnosti

Zbraně, jakkoli krásné, předznamenávají tragédii,
jsou nástrojem strachu a všichni je nenávidí.
Člověk praktikující Tao se zbraním vyhýbá,
nemá-li však jinou možnost,
použije zbraň v klidu a s rozmyslem.

Vítězství v boji není důvodem k oslavě.
Radovat se z vítězství znamená radovat se ze zabíjení.
Kdo se raduje ze zabíjení, nemůže vést ostatní.

V období míru lidé respektují život – ctí levou stranu,
během války život berou – ctí pravou stranu.
Čestné místo na oslavě je vlevo, během pohřbu vpravo.

V armádě stojí vojevůdce napravo od svých poradců,
jejich pozice jsou tedy stejné, jako při smutečním obřadu.
Přistupují k bitvě se smutkem a soucitem,
neboť ví, že na obou stranách zemře mnoho lidí.


Bojuj jen v nutnosti - O Tau a ctnosti 31


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Neuchyluj se k násilí - Tao te ting 30 Tao-te-ťing - nový český překlad Vše se vrací k Tau - Tao-te-ťing 32
30. Neuchyluj se k násilí rozcestník 32. Vše se vrací k Tau