Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

63. Předcházej problémům

Při práci dělej i to, co tě nebaví,
nenech se odradit velikostí úkolu.

I nepříjemný problém se dá zvládnout,
pokud na něm člověk soustavně pracuje.

Moudrý se věnuje malým věcem,
díky tomu dosahuje velkých.

Nehledí na vlastní nepohodlí,
proto je pro něj vše snadné.

Kdo lehkomyslně slibuje,
nakonec ztratí důvěru všech.

Moudrý od úplného začátku počítá s potížemi,
díky tomu se jich vyvaruje.


Předcházej problémům - Tao te ing 63


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Tao je nejvzácnější poklad - Tao te ting 62 Tao-te-ing - nový český překlad Velké začíná jako malé - Tao-te-ing 64
62. Tao je nejvzácnější poklad rozcestník 64. Velké začíná jako malé